JIBS-professor blir EU-expert på digital ekonomi

När varor och tjänster byter ägare genom att ettor och nollor flyttas över landsgränser, hur ska de beskattas?


Vår värld digitaliseras i rasande fart och i takt med allt fler varor och tjänster blir tillgängliga över nätet var man än befinner sig, förflyttas allt mer pengar över nationsgränserna. Det här leder till problem när det kommer till beskattning. EU tillsätter nu en expertgrupp som ska ta fram ett förslag på hur de här problemen kan lösas. Björn Westberg, professor i skatterätt på JIBS, har blivit uttagen att ingå i gruppen.

- Beskattning är inte längre en nationell fråga, säger han. När varor och tjänster köps digitalt över nationsgränserna går mycket skattepengar förlorade, både mellan EU:s medlemsländer och till världen utanför. Mycket har hänt på det här området och det är ett brådskande uppdrag.

De spelregler som finns för beskattning av köp mellan länder är anpassade för fysiska varor och leveranser. Men om du är svensk och sitter  i Tyskland och laddar ner en uppdatering till en programvara som är tillverkad i Spanien – hur ska du skatta för ditt köp då?

- Det är ett spännande uppdrag av utomordentligt stor betydelse säger Björn Westberg som ligger i startgroparna inför den första träffen i Bryssel.

Han säger att det är för tidigt att sia om hur utfallet av expertgruppens arbete kommer att bli, men att det i alla fall är sannolikt att EU:s medlemsstater kommer att närma sig varandra skattepolitiskt.

Expertgruppens första möte är i Bryssel den 12 december och efter det träffas gruppen en gång i månaden. Ett förslag för hur EU:s skattepolitik på det digitala området ska utformas ska ligga färdigt den 1 juli 2014. Gruppen består av sex experter med olika nationalitet och bakgrund under ledning av Portugals tidigare finansminister Vítor Gaspar.

2013-11-28