Årets alumner 2013

Vid studenternas årliga finsittning Teknologmiddagen den 20 november delades utmärkelsen Årets alumner 2013 ut till Therese Dahlgren och Christofer Wassenius. Sedan 2008 har utmärkelsen delats ut varje år till en kvinnlig och en manlig alumn vid Tekniska Högskolan.

Therese Dahlgren

Therese är högskoleingenjör i byggnadsteknik med inriktning byggnadsutformning med arkitektur. Therese bor i Stockholm och arbetar som Store Planner på H&M med nybyggnad- och ombyggnad av butiker i de länder där företaget har etablerat sig.

Motivering

Therese är en mycket god ambassadör för JTH. Hon har varit med i studentsektionen HI TECH och aktivt arbetat med näringslivsfrågor i branschrådet för utbildningarna inom byggnadsteknik. Hon var också studentrepresentant i det internationella kvalitetssamarbetet CDIO-initiativet för att utveckla ingenjörsutbildningarna. Efter studierna har Therese återkommit till JTH vid öppet hus för att informera blivande studenter om sin utbildning.

Christofer Wassenius

Christofer Wassenius är högskoleingenjör i maskinteknik med inriktning produktutveckling och design och han har även läst en teknologie masterexamen i industridesign. Christofer bor i Österrike och arbetar som industridesigner på Red Bull i Salzburg.

Motivering

Christofer Wassenius är en person som märks och syns på ett ödmjukt och trevligt sätt. Under utbildningstiden valde han att studera utomlands vid partneruniversiteten i Kanada, Mexico och Österrike. Där marknadsförde han både Sverige och sin utbildning vid JTH med mycket värme och ett glatt leende. Vid avslutningshögtiden våren 2011 fick Christofer stipendium för mycket goda studieresultat.


2013-12-02