Välkommen att fira MMTCs 10-årsjubileum!

Media Management and Transformation Centre fyller tio år och firar med symposium.

Ett årtionde av medieforskning

- Metoder och forskningsinsatser för framtiden

Onsdag 11 december,

Sal B1014, JIBS

Tid : 10:30 till 17:15

Tack vare  kontinuerligt och generöst stöd från Carl Olof och Jenz Hamrin -stiftelsen, kan Media Management and Transformation Centre vid Jönköping international business school arrangera ett symposium för att fira sitt 10-årsjubileum. Symposiet kommer att ta upp och diskutera hur vårt forskningsarbete har ökat och utvecklat kunskap om verksamhet i medierna. Detta symposium kommer att se tillbaka på de senaste 10 åren och reflektera över hur det har förändrat vår förståelse av medieindustrin. Årtiondet har bland annat varit en period där digitaliseringen har förändrat inte bara distribution och konsumtion av nyheter, men även de dagliga livets rutiner för konsumenterna, traditionella organisationsstrukturer i mediebyråer och juridiska miljöer där de är verksamma. Som forskare har vi försökt förstå den här förändringen, och tar oss tid att reflektera över aktuell forskning inom området. Bland slagord som "mediekonvergens" , "sociala medier " , och "big data" , frågar vi oss om rätt frågor har undersökts och vad vi mer kan lära oss, när vi fortsätter framåt.

Talare Lovisa Hamrin – vd Herenco AB

Arne H. Krumsvik - Oslo och Akershus University College of Applied Sciences , Institutionen för journalistik och medier

Tobias Olsson - Lunds universitet

Robert G. Picard - Reuters Institute , Institutionen för politik och internationella relationer vid universitetet i Oxford , och MMTC

M. Björn von Rimscha - IPMZ - Institutet för masskommunikation och Media Research , University of Zurich

Gunnar Springfeldt - Grundare Springfeldt Media

Ingela Wadbring - Mittuniversitetet

Oscar Westlund - Göteborgs universitet och IT- universitetet i Köpenhamn

Dr Mart Ots - chef för MMTC

Konferensen är öppen för alla anställda vid Högskolan i Jönköping .

2013-12-02