Klartecken för treårig tandhygienistutbildning

Riksdagen har beslutat att utbildningen för tandhygienister ska förlängas från två till tre år.

De som arbetar med tandhygien och munhälsa har länge sett ett behov av en längre utbildning, där studenterna får mer tid till fördjupning. Ett tredje utbildningsår ger till exempel möjlighet till mer studier i beteendevetenskap, vilket kan vara en stor fördel i tandhygienistens arbete.

– Det här är ett mycket positivt besked som kommer att stärka tandhygienistutbildningen, säger John Hultberg, utbildningschef på Hälsohögskolan i Jönköping.

De som stått bakom motioner och betänkanden till riksdagen har sett ett behov av fler tandhygienister med magister- och masterexamen, inte minst för att säkra tillgången på kompetenta lärare i yrket. Och för att kunna ta en högre examen, krävs en treårig grundutbildning.

– Det tredje året ger utrymme för ytterligare teoretisk och vetenskaplig kompetens, och en klinisk mognad som är bra för studenten, arbetsgivaren och patienten, säger Ulrika Lindmark, lärare på tandhygienistutbildningen i Jönköping och forskare inom ämnet oral hälsovetenskap.

Tidigare har tandhygienister fått yrkesexamen och legitimation efter två år, även om många lärosäten, inklusive Hälsohögskolan i Jönköping, har erbjudit ett tredje år. Tandhygienist har fram tills nu varit det enda av 21 reglerade yrken inom hälso- och sjukvården som bara har en tvåårig utbildning.

I utredningen kan man läsa att Högskoleverket sedan femton år har påpekat att den nuvarande utbildningen bör ses över. Även Socialstyrelsen har uttalat att en förlängning till tre år gör tandhygienisterna bättre rustade för ett livslångt lärande inom yrket.

De studenter som idag går tandhygienistutbildningen på Hälsohögskolan i Jönköping, kommer att fortsätta och avsluta sina studier på två eller tre år som planerat. Tidigast höstterminen 2015 kommer Hälsohögskolan att erbjuda en obligatorisk treårig utbildning.

2013-12-18