Sammanfattning av Astrid Janzon symposiet 29 november 2013

Årets Astrid Janzon symposium genomfördes vid Hälsohögskolan i Jönköping. Det var en forskargrupp från avdelningen för omvårdnad som hade ansvaret för programmets innehåll och upplägg. Årets tema var ”Barns delaktighet i hälso- och sjukvård”.

Till symposiet var, som direktiven anger, representanter från sjuksköterskeutbildningarna vid Röda Korset och vid Universitetet i Linköping inbjudna. Särskild inbjudan fick Gunborgs brosdotter Elisabeth Ohlson Wallin och tre representanter från den kamratförening av sjuksköterskor som följt Astrid genom sin karriär. Vidare var tidigare kontaktpersoner för Astrid Janzonstiftelsen, professor Anna-Christina Ek och tidigare avdelningschef Inez Johansson inbjudna.

Merparten av auditoriet bestod av verksamma barnsjuksköterskor, studenter i specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot barn och ungdom och studenter i sjuksköterskeprogrammets grundutbildning.

Professor Bengt Fridlund var symposiets moderator. Först till talarstolen var doktorand Laura Darcy och universitetslektor Maria Björk. De beskriv hur små barn med cancersjukdom upplever det första året efter att de fått sin diagnos. Sedan var det professor Imelda Coynes tur. Hon kommer från Trinity College Dublin, Irland. Hon talade om interaktionen mellan den professionella personalen, föräldrarna och barnet då avgörande beslut skall tas. Universitetslektorerna Marie Golsäters och Maria Harders föredrag handlade om sjuksköterskors strategier för att få barn engagerade under hälsobesök. Sedan följde ett föredrag om att ge stöd till barn som har en mild intellektuell funktionsnedsättning men också att ge stöd till barnets föräldrar. Det var universitetslektor Carina Huss och doktorand Lena Olsson som presenterade sina resultat. Efter lunch var det dags för Astrid Janzonföreläsningen som hölls av professor och barnöverläkare Boel Andersson Gäre. Hennes föreläsning handlade om hur den kliniska verksamheten kan använda sig av all forskning. Hon lyfte vikten av att ständigt arbeta med förbättringsprocesser. Sedan presenterade universitetslektor Susanne Knutsson sin forskning kring barns erfarenheter av att vara anhöriga till en svårt sjuk närstående. Docent Maja Söderbäck talade om att skapa möjligheter för barn och ungas delaktighet och inflytande i vårdsituationer. Därefter följde en presentation av doktorand Berit Björkman som handlade om oro, rädsla och smärta hos barn i vården och vad sjuksköterskan kan göra. Dagen avslutades med att universitetsadjunkt Ingalill Berglund Gimbler presenterade sin forskning kring hur sjuksköterskan arbetar för att hjälpa barn med smärta.

Moderator Bengt Fridlund avslutade med att tacka dels alla som medverkat men också de som kommit för att lyssna.

För sammanfattningen

Lennart Christensson, Avdelningschef vid avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping

Vem var Astrid Janzon?

2013-12-18