Nya satsningar inom forskning stärker regionens företag

Högskolan i Jönköping har beviljats totalt 33 miljoner kronor till en forskarskola för träindustrin och tre forskningsprojekt inom logistik, tillverkning och produktutveckling.

Forskningsmedel till Tekniska Högskolan

Samtliga satsningar har fokus på ett starkt samarbete med näringslivet i regionen och ska drivas av Tekniska Högskolan (JTH). Medlen kommer från KK-stiftelsen, som är högskolornas forskningsfinansiär med uppdrag att stärka Sveriges konkurrenskraft.

Forskarskolan ProWood är en forskarskola för Smålands träindustri. ProWood kommer att bedriva forskning som ligger nära de problem som tränäringen upplever. Den totala budgeten för ProWood är över 50 miljoner kronor och forskarskolan är ett samarbete mellan Träcentrum i Nässjö, Linnéuniversitetet och JTH. I dagsläget är bland annat Kährs AB, Kabe Husvagnar AB, Flexator AB, Inwido Sverige AB, BWG Homes AB och Södra Interiör AB delaktiga i satsningen. Kristina Säfsten, forskarutbildningschef vid JTH, kommer att leda ProWood.

- Småland är ett landskap där trä och trärelaterade företag är av stor betydelse. Genom att inrätta en forskarskola får träindustrin en bra resurs till forskning, utbildning och utveckling inom problemområden, säger Kristina Säfsten.

De nya forskningsprojekten är:

KOPtimera: Projekt inom Logistik

InDeGrainS: Projekt inom Material och tillverkning

Effektiv implementering och förvaltning av system för konstruktion och tillverkning av kundanpassade produkter: Projekt inom Produktutveckling

Kravet för att få beviljade medel är att är att minst två företag medverkar i varje forskningsprojekt.

- Nu har vi möjlighet att ytterligare stärka vår näringslivsnära forskning. Samverkan mellan Tekniska Högskolan och företagen i regionen har alltid varit god och med hjälp av nya medel kan vi tillsammans arbeta vidare med att utveckla forskningen, öka företagens konkurrenskraft samt stödja en kontinuerlig kompetensförsörjning, säger Mats Jägstam, vd för Tekniska Högskolan.

- Dessa satsningar ger oss möjligheter till ett ännu närmre och bättre samarbete med regionens företag. Tillsammans kan vi stärka hela regionen och öka företagens konkurrenskraft, säger Anita Hansbo, rektor Högskolan i Jönköping.

För mer information kontakta:
Mats Jägstam, vd Tekniska Högskolan
Telefon: 0704-33 88 68

2013-12-19