Fördjupad samverkan med Regionförbundet Jönköpings län

En överenskommelse mellan Högskolan i Jönköping och Regionförbundet Jönköpings län har tecknats om fördjupad samverkan inom ramen för den regionala utvecklingsstrategin, RUS, och högskolans övergripande strategi.


Regional tillväxt och utveckling förutsätter att samverkan mellan akademi, näringsliv, offentlig sektor och det civila samhället stimuleras. Högskolan och Regionförbundet ska nu fördjupa sitt samarbete och skapa en ram för framtida gemensamma satsningar och prioriteringar som stärker och förbättrar regionens konkurrenskraft och attraktivitet, både ur ett regionalt och ett globalt perspektiv.

– Överenskommelsen skapar en ram för framtida gemensamma satsningar och prioriteringar som stärker och förbättrar regionens konkurrenskraft och attraktivitet, säger Bengt Dahlqvist, Regionstyrelsens ordförande.

På bilden från vänster: Rolf Persson, regiondirektör; Bengt Dahlqvist, Regionstyrelsens ordförande; Lars Isaksson, ordförande Stiftelsen Högskolan i Jönköping; Anita Hansbo, rektor Högskolan i Jönköping; Lars Niklasson, prorektor.

För mer information kontakta:
Lars Niklasson, prorektor Högskolan i Jönköping
Telefon: 070-333 03 65

2013-12-27