Campus i12 och Tekniska Högskolan utvecklar strategisk agenda för VFX-industrin

Campus i12 i Eksjö och Tekniska Högskolan i Jönköping utvecklar en strategisk forsknings- och innovationsagenda för VFX-industrin.

Målet med projektet är att utveckla en stragisk forsknings- och innovationsagenda för teknikområdet visuella effekter och dess tillämpningar inom olika branscher.

Teknikomådet och industrin som har byggts upp kring visuella effekter utvecklas snabbt i takt med filmindustrins utveckling. Under de närmaste åren kommer drivkrafterna som påverkar industrin att accelerera vissa trender, vilket i sin tur kommer att ha stora konsekvenser för industrin som helhet, företagen och de som arbetar i industrin.

De två viktiga trender är tekniska utveckling och effekterna av en global ekonomi. Syftet med projektet är att att identifiera och möta utmaningar för företag där teknikområdet visuella effekter utgör en väsentlig, eller kritisk del av erbjudandet. I första hand är syftet att film- och postproduktionsindustrin i Sverige samlas kring en gemensam bild av utmaningar och vilka gemensamma utvecklingsinsatser som behövs för att öka industrins internationella konkurrenskraft. I andra hand är syftet att kartlägga andra branscher därteknikområdet visuella effekter utgör en kritisk resurs, men inte utgör kärnan i företagens erbjudende, t.ex. spelindustrin.

Projektägare är Campus i12 i Eksjö. Projektet drivs av ledande företag i VFX-branschen, Visualisation Park i Eksjö och Tekniska Högskolan i Jönköping. Vinnova finansierarer projektet.

Mer information om projektet:

Sofia Delis, Campus i12, Sofia.Delis@campusi12.se

Joakim Falkäng, Visualization Park, joakim@vispark.se


2014-01-13