Akademisk avslutning för högskolestudenter

Fredagen den 17 januari är det dags att fira de studenter som tar examen vid Hälsohögskolan och Högskolan för lärande och kommunikation.

Blivande arbetsterapeuter, sjuksköterskor, socionomer avslutar sina studier vid Hälsohögskolan och diplomeras tillsammans med magisterstudenter. Under Hälsohögskolans avslutning kommer stipendium att delas ut och Hälsohögskolans vd Ewa Wigaeus Tornqvist och ordförande i Hälsosektion Andrea Bellini kommer att hålla tal.

Till Högskolan för lärande och kommunikations avslutningshögtid är 200 studenter med 1000 gäster anmälda. Det är studenter från lärarutbildningarna, Personalprogrammet och Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet som nu tar sin examen.

Program Hälsohögskolan

09:30-11:00
Examenshögtid i Pingstkyrkan. Släkt och vänner är välkomna.

11:00-12:00
Mingel för alla inbjudna

Program Högskolan för lärande och kommunikation

14:00-14.45
Mingel för studenter, lärare och utbildningsledare.
Lokal: Orangeriet, Högskolan för lärande och kommunikation

15:00-16:00
Examenshögtid i Pingstkyrkan. Släkt och vänner är välkomna.
Högtiden innehåller tal, musik och utdelning av minnesgåva.

Varmt välkomna!

2014-01-15