Nya utbildningar lyfter kompetensen i Jönköpingsregionen

Tekniska Högskolan i Jönköping har fått klartecken att starta åtta yrkeshögskoleutbildningar i regionen. Yrkeshögskolemyndigheten, som har beviljat utbildningarna, finansierar programmen med totalt 52 miljoner kronor.

Utbildningarna kommer att bedrivas av Tekniska Högskolan i samarbete med flera olika aktörer i regionen: kommuner, branschorganisationer och privata utbildningsanordnare.

- Vi är mycket glada över det positiva beskedet och tacksamma för förtroendet vi fått från Yrkeshögskolemyndigheten. Tack vare det stora engagemang från de företag och organisationer som är med i planering och genomförande av våra utbildningar har vi kunnat utveckla riktigt bra program, säger Torbjörn Mattson, avdelningschef yrkeshögskoleutbildning Tekniska Högskolan.

Samtliga utbildningar är efterfrågade av regionens näringsliv och utvecklade i nära samarbete med branschorganisationer och företag. På så sätt är utbildningarna utformade för att bidra till regionens kompetens-försörjning –särskilt inom områden där det idag saknas kompetens.

- Utbildningarna är ett bra exempel på hur högskolan och regionens företag kan samarbeta för att tillsammans tillgodose industrins behov på bästa sätt. En lokalt förankrad utbildning som har god kontakt med näringslivet har de allra bästa förutsättningarna för att vara relevant både för studenter och företag, säger Mats Jägstam, vd Tekniska Högskolan.

Tekniska Högskolan beviljades följande åtta Yh-utbildningar, med två intag per program:

 • Byggproduktionsledare, Jönköping.
  Startar i januari 2015. Partner: Sveriges Byggindustrier
 • Byggproduktionsledare, Malmö.
  Startar i januari 2015. Partner: Sveriges Byggindustrier
 • Digital design – Surface designer, Eksjö.
  Startar i augusti 2014. Partner: Eksjö kommun
 • Exportförsäljning – Interkulturellt affärsmannaskap, Stockholm.
  Startar i augusti 2014. Partner: Exportakademien
 • Projektledare – Transportinfrastruktur, Nässjö.
  Startar i augusti 2014. Partner: Nässjö kommun
 • Produktionsutveckling, Jönköping, Nässjö, Värnamo.
  Startar i augusti 2014. Partner: Värnamo-, Nässjö- och Jönköpings kommun
 • Teknisk visualisering – BIM, Eksjö.
  Startar i augusti 2014. Partner: Eksjö kommun
 • Visuell design – Arkitektur och inredning, Eksjö.
  Startar i augusti 2014. Partner: Eksjö kommun

Mer information:

Torbjörn Matsson
Avdelningschef yrkeshögskoleprogram
Tekniska Högskolan
0709-53 36 06
torbjorn.matsson@jth.hj.se

2014-01-21