Aktiestinsens stipendium utdelade

Hälsofrämjande aktiviteter, sång och fest. De äldre i Nässjö kommer under året att underhållas med bidrag från Aktiestinsen Lennart Israelssons stiftelse för främjande av äldres aktivitet och hälsa.

Under måndagen delade den 98-årige Aktiestinsen Lennart Israelsson ut stipendier från sin egen stiftelse för främjande av äldres aktivitet och hälsa. Det var andra året som stipendierna delades ut och årets mottagare kommer i sina projekt att värna om äldres fritidsaktiviteter.

Anna Sundling fick ett stipendium på 60 000 kronor. Pengarna kommer att gå till sång och dans inom projektet ”Fest på Parkgårdens äldreboende”.

Sofi Fristedt mottog ett stipendium på 100 000 kronor till projektet ”Hälsa och välbefinnande genom aktiviteter – implementering av evidensbaserad praktik inom äldreomsorg”. Projektet ska genomföras på Norråsagården i Nässjö där pengarna ska användas för hälsofrämjande aktiviteter för de äldre. Tanken är att personal och äldre ska samarbeta kring detta och att projektet ska leva vidare som en naturlig del av verksamheten. Studenter från Hälsohögskolan kommer att tillsammans med lärare leda gruppdiskussioner för att ta fram idéer om lämpliga aktiviteter tillsammans med äldre, närstående och personal.

– I förlängningen förväntar vi oss att projektet kommer innebära positiva effekter för de äldre genom förbättrad aktivitetsförmåga samt ökad känsla av meningsfullhet och delaktighet i tillvaron. Samtidigt kommer förhoppningsvis behovet av vård- och omsorgsinsatser att minska, säger Sofi Fristedt.

Under utdelningen fanns även förra årets vinnare med för att berätta om sina projekt. Catarina Broman, Anni Ljusegren och Ann Johansson berättade om projektet ”Aktivt liv på äldre dar” och Anneli Möller och Kerstin Prahl-Lindblad förklarade hur projektet ”Aktivitet/Mediabox för Parkgårdens äldreboende i Nässjö” har gått.

2014-01-29