Bra betyg för utbildningar vid Hälsohögskolan

Hälsohögskolans utbildningar till röntgensjuksköterska samt inom kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg får övervägande höga omdömen när Universitetskanslersämbetet (UKÄ) presenterade nya kvalitetsutvärderingar i dag.

UKÄ ger omdömet hög kvalitet till högskolans utbildningar som leder till röntgensjuksköterskeexamen samt till masterexamen i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg.

– Återigen får vi glädjas åt övervägande bra betyg från UKÄ. Högskolan har attraktiva utbildningar av god kvalitet inom vård, hälsa och omsorg. Jag är stolt över det arbete högskolans personal gör och glad över vårt nära samarbete med landstinget och kommunerna i Jönköping län, säger Anita Hansbo, rektor Högskolan i Jönköping.

För magisterexamen i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg ges fyra av fem examensmål omdömet hög kvalitet. För ett av målen påpekas brister som är fullt möjliga att åtgärda under det år som högskolan har på sig att rätta till det. Påpekandet påverkar inte studenter i pågående utbildningar.

Programmen i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg är nya och finns endast på Högskolan i Jönköping. Utbildningen består av teori som kopplas till praktisk tillämpning inom hälso- och sjukvård eller den sociala sektorn. Programmen har väckt stort intresse och söktrycket har varit högt med närmare 300 sökande till de 40 studieplatserna hösten 2013.

– Det stora intresset signalerar att utbildningen uppfattas tillgodose ett stort behov bland personer som är verksamma inom hälsa, vård och omsorg. Från lärarhåll uppskattas det stora engagemang som studenterna för med sig från sin yrkesverksamhet in i programmet. Vi arbetar med ständiga förbättringar inom alla våra utbildningar och vi ska nu analysera resultatet av UKÄ:s utvärdering och vidta de åtgärder som behövs för de brister som påpekas, säger Ewa Wigaeus Tornqvist, vd Hälsohögskolan.

För mer information kontakta:
Ewa Wigaeus Tornqvist
vd Hälsohögskolan
Telefon: 0727–43 11 94

2014-01-29