UKÄ utvärderar tandhygienist, oral hälsovetenskap, historia samt globala studier

Utbildningsområdena tandhygienist, oral hälsovetenskap och historia på Högskolan i Jönköping håller hög kvalitet, visar nya kvalitetsutvärderingar från Universitetskanslersämbetet (UKÄ). För globala studier påpekas vissa brister.

UKÄ fortsätter presentera resultat för utbildningsområden i de nationella kvalitetsutvärderingarna. Både tandhygienistexamen, kandidatexamen i oral hälsovetenskap och kandidatexamen i historia på Högskolan i Jönköping får betyget hög kvalitet.

Drygt 40 procent av landets tandläkar-, tandhygienist-, tandtekniker- och odontologiutbildningar får resultatet bristande kvalitet i granskningen. Av de sju tandhygienistutbildningar som finns i Sverige är Hälsohögskolan en av de fyra som får godkänt och som håller hög kvalitet

– Vi är stolta över att vår tandhygienistutbildning och kandidatexamen inom oral hälsovetenskap visar hög kvalitet. Jag är mycket tacksam för den fina insatsen personalen på Hälsohögskolan lagt ner för att få så god utbildningskvalitet, säger Ewa Wigaeus Tornqvist, vd på Hälsohögskolan.

Utbildning i globala studier ges inom programmet Internationellt arbete vid Högskolan för lärande och kommunikation. Där påpekar UKÄ brister gällande ett av fyra utvärderade examensmål. Högskolan har nu ett år på sig att rätta till bristerna. Påpekande påverkar inte redan antagna studenter i pågående utbildningar.

– Vi är mitt uppe i ett utvecklingsarbete för att stärka kvaliteten i programmet Internationellt arbete och vi välkomnar synpunkterna vi nu fått via UKÄ:s utvärdering. Vi arbetar nu vidare med målsättningen att utveckla huvudområdet globala studier och rätta till de påpekade bristerna, säger Åsa Westermark, utbildningsledare på Högskolan för lärande och kommunikation.

– Det är naturligtvis roligt att UKÄ:s utvärderingar återigen ger goda resultat för flera utbildningar på Högskolan i Jönköping. Vi arbetar kontinuerligt med utveckling av alla våra kurser och program och när det gäller de brister som påpekats här har jag fullt förtroende för att vi kommer lyckas vidta de åtgärder som behövs, säger Anita Hansbo, rektor vid Högskolan i Jönköping.

För mer information kontakta:
Ewa Wigaeus Tornqvist, vd Hälsohögskolan
Telefon: 0727–43 11 94

Åsa Westermark, utbildningsledare Internationellt arbete, Högskolan för lärande och kommunikation
Telefon: 0730-73 04 13

2014-03-03