4 miljoner till utbytesprojekt med utvecklingsländer

Med stöd från Linnaeus-Palme startar nu 11 nya utbytesprojekt för studenter och lärare i samarbete med universitet i Sydafrika, Vietnam, Kina, Botswana, Tanzania, Libanon, Brasilien och Kuba.

Högskolan i Jönköping är det lärosäte som det senaste åren fått mest medel från Linnaeus-Palme för student- och lärarutbyten. För de elva projekt som ska pågå åren 2014-2016 blir den totala summan 4 096 258 kr.

Linnaeus-Palme är ett program för lärare och studenter som ska stimulera långsiktiga samarbeten mellan högskolor och universitet i Sverige och i utvecklingsländer. Samarbetena sker i projektform och ska vara till nytta för båda parter.

– Projekten ger högskolan möjlighet att utveckla en djupare relation med universitet i utvecklingsländer. De ökar den kulturella mångfalden för våra studenter och vår personal och stärker den internationella profilen på hela högskolan, säger Lena Winald Möller, högskolans koordinator för Linnaeus-Palme-programmet.

Se alla beviljade ansökningar på Universitets- och högskolerådets webb

För mer information kontakta :
Lena Winald Möller

2014-03-18