Många internationella utbyten möjliga

Under våren har Hälsohögskolan tagit emot ungefär fyra miljoner kronor för student- och lärarutbyten samt fältstudier i utvecklingsländer.

Hälsohögskolan har tagit emot drygt 3,5 miljoner kronor från Linnaeus-Palmeprogrammet för student och lärarutbyten. Det är en ökning från förra året med ungefär 1,3 miljoner kronor. För dessa pengar kommer utbyten till bland annat Tanzania, Kina, Vietnam, Botswana och Sydafrika bli möjliga för studenter och lärare.

Universitets och högskolerådet beslutade att ge Hälsohögskolan 480 000 kronor som motsvarar 16 stipendier för Minor Field Studies (MFS) i utvecklingsländer.

För mer information kontakta:
Karl Hedman
Hälsohögskolans internationaliseringskoordinator

2014-03-20