Högskolans ekonomichef väljer att lämna sin anställning

Carina Arvidsson Löw väljer att lämna sin anställning som ekonomichef vid Högskolan i Jönköping.

– För min personliga utveckling har jag läst en fristående kurs i engelska vid HLK. Med anledning av att jag inte källhänvisat korrekt är jag misstänkt för att ha plagierat delar av en inlämningsuppgift. Jag gjorde ett fel och då detta kan vara förtroendeskadligt går det inte förena med att vara ledare på högsta nivå inom Högskolan i Jönköping. Därför väljer jag att säga upp mig, säger Carina Arvidsson Löw.

Ärendet kommer att behandlas i Högskolans disciplin- och avskiljandenämnd.

– Detta är som alla förstår en mycket tuff situation för Carina. Jag är mycket ledsen över det inträffade men tycker samtidigt att Carina fattat rätt beslut. Carina har varit en kompetent, lojal och uppskattad medarbetare som utvecklat och stärkt det ekonomiska området vid Högskolan i Jönköping på ett utmärkt sätt. Jag kommer att sakna henne som medarbetare, säger Anita Hansbo.

Rektor har valt att förlänga uppsägningstiden till ett år för att underlätta övergången till en annan anställning.

Kontakt:
Maria Isaksson, HR- och kommunikationschef
Telefon: 070-585 66 40

2014-03-25