Högskolans forskare i regeringens utbildningsvetenskapliga råd

Hans Albin Larsson, professor i historia vid Högskolan för lärande och kommunikation, har blivit utsedd av regeringen att ingå i ett nytt utbildningsvetenskapligt råd.

Regeringen har inrättat ett utbildningsvetenskapligt råd. Syftet är att regeringen ska kunna samråda med rådet i skolfrågor. Rådet leds av utbildningsminister Jan Björklund och består av forskare från olika vetenskapliga discipliner med anknytning till skolan.

Mer om Hans Albin Larssons forskning

Följande personer ingår i kommittén:

Astrid Pettersson, pedagogik, Stockholms universitet
Caroline Liberg, utbildningsvetenskap, Uppsala universitet
Hans Albin Larsson, historia, Högskolan i Jönköping
Jan-Eric Gustafsson, pedagogik, Göteborgs universitet
Jonas Frykman, etnologi, Lunds universitet
Maria Jarl, statsvetenskap, Göteborgs universitet
Martin Ingvar, neurovetenskap, Karolinska institutet
Mats Myrberg specialpedagogik, Stockholms universitet
Mikael Lindahl, nationalekonomi, Uppsala universitet
Moira von Wright, pedagogik, Södertörns högskola
Per Thullberg, historia, tidigare Södertörns högskola
Pernilla Nilsson, naturvetenskapens didaktik, Högskolan i Halmstad

Regeringens pressmeddelande 28 mars 2014

2014-03-28