Högskolan i Jönköping får ännu större möjlighet att bidra till den svenska skolan

Nu kan Högskolan i Jönköping utbilda fler lärare, förskollärare och specialistsjuksköterskor. Det står klart när regeringen fördelar nya utbildningsplatser till den svenska högskolan.

Högskolan i Jönköping är ett av de lärosäten som får flest nya platser till lärarutbildningen när regeringen bygger ut den svenska högskolan med 10 000 nya utbildningsplatser.

– Behovet av förskollärare och lärare är stort både i vår region och i övriga Sverige. Därför är det väldigt positivt att vi får fler utbildningsplatser och möjlighet att bidra med efterfrågad kompetens, säger Stephan Rapp, vd Högskolan för lärande och kommunikation.

Den största delen av de nya platserna går till landets lärar- och förskollärarutbildningar men satsningar görs även på vissa hälso- och sjukvårdsutbildningar.

Högskolan i Jönköping får totalt 160 nya utbildningsplatser för grundlärare, 70 platser till förskollärarutbildningen, 31 platser till vidareutbildning av förskollärare samt 15 nya utbildningsplatser för specialistsjuksköterskor. Utbyggnaden sker successivt från 2015 – 2018.

– Det är viktigt och bra att vi får del av satsningen på lärare, förskollärare och specialistsjuksköterskor, områden med stort behov av kompetens. Vi hade gärna tagit emot fler platser även för ingenjörer och inom design. Det är utbildningar där vi ser fram emot ett fortsatt högt söktryck och där det är väl känt att efterfrågan från näringslivet är mycket stor, säger Anita Hansbo, rektor Högskolan i Jönköping.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

För mer information kontakta:
Maria Isaksson, HR- och kommunikationschef
Högskolan i Jönköping
Telefon: 070-585 66 40

2014-04-03