Bloggposten leder till en heldag med 250 möjligheter

Sverige håller på att delas, skrev Charlotta Mellander, professor Internationella Handelshögskolan, i ett blogginlägg på www.vertikals.se i början av december. Bloggposten ledde till en stor diskussion ute i Sverige.

Bakgrunden var en analys som visade att över 250 kommuner förlorar sina unga – och de återvänder inte. Många små och mellanstora kommuner står därför inför stora utmaningar då det gäller befolkning, ekonomisk utveckling och välfärd. Frågan är viktig för hela Sverige, även större städer. De kommer att behöva hantera den demografiska utmaningen också, tids nog.

Den 27 augusti arrangeras en heldag för att lyfta frågor kring dessa utmaningar. Det kommer att handla om alltifrån hur kommuner kan ta tillvara på sina ungdomar och vad ungdomar förväntar sig av sina arbetsgivare, till vilka möjligheter som finns i status och trender kring stad och land och hur olika kommuner har lyckats skapa en positiv utveckling.

­— För att starta en förändring krävs kunskap och samarbete. För att skapa en strategi och genomförande krävs mod och samarbete mellan många olika aktörer, säger Charlotta Mellander. Vårt mål är att dagen ska belysa olika typer av utmaningar, men också att ge goda exempel och att skapa idéer för att bättre driva utvecklingsprocesser

— Växande städer med ökat fokus på storstadens behov är en realitet idag. Samtidigt står landsbygden inför stora framtidsutmaningar där lösningarna kan vara viktiga även för staden, säger Christel Gustafsson, landsbygdsstrateg på Jordbruksverket. Det är dags att se hur stad och land hänger ihop och påverkar varandra. En optimal utveckling är att alla delar har förutsättningar att utvecklas och där det finns ett ömsesidigt utbyte och lärande kring samhällslösningar.

— För Sparbanksstiftelsen Alfa, som är en av ägarna i Swedbank, är de grundläggande sparbanksvärderingarna fortfarande aktuella. Sedan 1820 har sparbankerna spelat en viktig roll vid dynamiska förändringar i samhället. Det är naturligt för en idéburen organisation, att vara delaktig och skapa mötesplatser som ger möjlighet till lokal utveckling, säger Stig-Göran Dennisson VD i stiftelsen.

Det finns inte en lösning och en strategi utan varje kommun måste formulera sin egen väg och se sin egen möjlighet. Därför 250 möjligheter.

Medarrangörer är Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Vertikals, Jordbruksverket, Sparbanksstiftelsen Alfa och LRF.

För mer information: http://www.250mojligheter.se

Kontaktpersoner

Charlotta Mellander, Akademisk ledare Vertikals
070 967 82 54

Christel Gustafsson, Landsbygdsstrateg Jordbruksverket
070 320 42 41

Stig-Göran Dennisson, VD Sparbankstiftelsen Alfa
070 643 68 53

2014-04-09