Forskare vid Hälsohögskolan och Jönköping Academy får forskningsanslag från AFA Försäkring

Boel Andersson Gäre, professor vid Hälsohögskolan och Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare har fått ett forskningsanslag på drygt tre miljoner kronor för forskning kring de komplexa drivkrafterna inom vård och omsorg.

Boel Andersson Gäre, professor vid Jönköping Academy, Högskolan i Jönköping har tilldelats 3 144 000 kronor av AFA Försäkring. Dessa ska användas till att bland annat undersöka vad finansiella incitament inom vård och omsorg utifrån ett patient- och arbetsmiljöperspektiv får för effekter. Intervjuer med både ledning och personal ger exempel på detta.

För att öka prestationerna och stimulera personalens motivation används finansiella incitament. Det har dock visat sig i forskning och debatter att de proffesionellas motivation ofta hamnar i konflikt med ekonomiska incitament.

Läs hela pressmeddelandet

För mer information, kontakta:
Boel Andersson Gäre
Mobil: 0706454147
E-post: boel.andersson.gare@lj.se

2014-04-14