Många vill läsa till förskollärare på Högskolan i Jönköping

16 april var sista dagen att skicka in en ansökan för den som vill börja plugga i höst. Färsk statistik för ansökningarna till Högskolan i Jönköping visar att många vill bli förskollärare, lärare, socionom och sjuksköterska.

De senaste siffrorna visar att förskollärarprogrammet och även flera av lärarprogrammets olika inriktningar har en stor ökning. Även utbildningarna till socionom och sjuksköterska som har haft ett högt söktryck under flera år behåller sin popularitet.

Inom teknik tillhör utbildning i 3D-teknik och tekniskt basår de populäraste sökalternativen. Även civilekonom är fortsatt en utbildning som många söker sig till.

– Det är positivt att det är ett stort intresse för utbildningar inom områden där behovet av kompetens både i regionen och i hela landet är stort. Vi är glada att regeringen tilldelat oss nya platser för både förskollärare och grundlärare, säger Anita Hansbo, rektor vid Högskolan i Jönköping.

Inom fristående kurser har högskolans utbud förändrats en del sedan förra året men bortsett från detta ligger ansökningarna på samma nivå. När det gäller förstahandssökanden totalt på Högskolan i Jönköping har procentandelen minskat något jämfört med förra året.

– Högskolan i Jönköping har inte ökat men ligger kvar på nästan samma höga nivå som förra året, vilket är glädjande med tanke på att vi då ökade med hela 18 procent i jämförelse med landet i övrigt som ökade endast 6 procent. Men vi nöjer oss inte med det, nu ska vi fortsätta satsa hårt inför kommande år, säger Anita Hansbo.

Ansökningar från internationella studenter är inte inräknade i dessa siffror. Där pågår rekryteringsperioden fortfarande genom lokal antagning ända till sommaren.

Högskolan i Jönköping erbjuder även yrkeshögskoleutbildningar. Där är intresset bland sökande mycket stort i år och ansökningarna har ökat med över 90 procent. De program som har störst ökning är vårdadministration, behandlingspedagog och fastighetsingenjör.

Den nationella sökstatistiken har ännu inte kommit från Universitets- och högskolerådet, UHR.

För mer information kontakta:

Maria Isaksson, HR- och kommunikationschef
Högskolan i Jönköping
Telefon: 070-585 66 40


/Pressmeddelande från Högskolan i Jönköping 2014-04-16

2014-04-22