Maria Arnholm besöker Hälsohögskolan

Den 8 maj besöker jämställdhets- och biträdande utbildningsminister Maria Arnholm Jönköping och Hälsohögskolan.

Maria Arnholm kommer för att prata om arbetet med jämställdhetsfrågor och vill höra mer om hur studenterna upplever jäm­ställdhetsfrågor inom sina kommande yrken.

2014-04-29