Maria Arnholm besökte Hälsohögskolan

Under torsdagen besökte jämställdhets- och biträdande utbildningsminister Maria Arnholm Jönköping och Hälsohögskolan.

Maria Arnholm pratade om arbetet med jämställdhetsfrågor och diskuterade med studenterna hur de upplever jäm­ställdhetsfrågor inom sina kommande yrken.

Maria Arnholm berättade att det skiljer 3,6 miljoner kronor mellan vad en kvinna och en man tjänar under ett yrkesliv.

– Det är svårt att ändra på ojämlikheterna, men det går, sa hon.

Hon slog också ett starkt slag för att alla skulle gå och rösta i Europaparlamentsvalet den 25 maj.

– Politiken måste handla om att angripa de stora orättvisorna. Jämställdhetsfrågor har blivit mer och mer intressant för allt fler och en väg till jämställdhet är kvalitet på utbildningen, sa hon bland annat.

2014-05-09