Med regnbågsflaggan i topp

Högskolan är en av många aktörer i Jönköping som hissar regnbågsflaggan denna vecka.

15-18 maj äger Qom Ut-festivalen rum i Jönköping och över hela staden ser man regnbågsflaggan på flaggstänger och reklamplatser, och även på campus.

– Högskolan är en arena där människor från hela världen och olika kulturer möts. Utbildning leder till kreativitet och till ett öppnare sinne och samhälle. Vi är stolta över att vara med och visa att Jönköping är en plats för alla, en plats där människor driver utvecklingen framåt mot mångfald och tolerans. Tillsammans med kommunen, organisationer och företag i Jönköping hissar vi därför regnbågsflaggan denna vecka, säger rektor Anita Hansbo.

2014-05-12