Socionomutbildningen på Hälsohögskolan rankas som tredje bästa i Sverige

Högskolan i Jönköping får bäst betyg av alla högskolor och hamnar totalt på en trettonde plats när landets lärosäten rankas i den oberoende undersökningen Urank. Socionomprogrammet vid Hälsohögskolan sticker ut och rankas som den tredje bästa i Sverige.

Uranks undersökning baseras på de olika kriterierna studenter, grundutbildning, forskning/forskarutbildning, internationalisering, lärare samt sociala indikatorer. Hälsohögskolans socionomprogram ligger totalt på en tredjeplats i landet och har enligt denna rankning de bästa studenterna. I kategorin studenter tar man hänsyn till bland annat antalet behöriga förstahandssökande, medelbetyg i gymnasieskolan och andel examinerade.

– Socionomutbildningen klättrar starkt uppåt, inte bara har utbildningen ett högt söktryck nu visar även Urank att den klarar sig mycket väl i jämförelser med andra utbildningar i Sverige. Ett stort grattis till de engagerade lärare och ledning som gett dessa goda resultat, säger John Hultberg, utbildningschef på Hälsohögskolan. .

Läs pressmeddelandet från Högskolan i Jönköping

2014-05-23