Barn med omfattande funktionsnedsättningar erbjuds färre aktiviteter

Barn med omfattande funktionsnedsättningar erbjuds färre aktiviteter att delta i och är inte lika ofta närvarande och engagerade i aktiviteter som barn med typisk utveckling. Det visar Anna Karin Axelsson som i en doktorsavhandling vid Hälsohögskolan i Jönköping har studerat barns delaktighet i familjen.

Att ha en omfattande funktionsnedsättning innebär att ha intellektuella funktionsnedsättningar kombinerat med begränsningar när det gäller rörelseförmåga, syn och hörsel, och vanligtvis också medicinska besvär (till exempel epilepsi). Ett barn med sådana omfattande funktionsnedsättningar har inte samma förutsättningar för delaktighet som barn med typisk utveckling. Barnen med omfattade funktionsnedsättningar erbjuds färre aktiviteter att delta i och får därför inte uppleva en lika stor variation av aktiviteter. De är inte heller lika ofta närvarande och engagerade som barn med typisk utveckling.

Delaktighet är viktigt för alla barn och föräldrar till barn med omfattande funktionsnedsättningar och barnens utomstående personliga assistenter använder sig av specifika strategier för att öka barnens närvaro och engagemang i aktiviteterna.

– Genom att förstå strategierna kan man öka medvetenheten och kunskapen om betydelsen av barns delaktighet, förklarar Anna Karin Axelsson.

Syftet med avhandlingen var att utforska delaktighet i familjeaktiviteter för barn med omfattande funktionsnedsättningar och att hitta strategier som kan underlätta för deras delaktighet. Ett område där kunskaperna tidigare varit begränsade.

– Min forskning visar på vikten av kunskap och medvetenhet om faktorer som kan underlätta för barnet att bli mer delaktig i familjen. Ett exempel är att den personliga assistenten eller någon annan i barnets närhet “sätter scenen” utifrån barnets behov, det vill säga gör aktiviteten tillgänglig och rolig för barnet för att därigenom öka barnets närvaro och engagemang, förklarar Anna Karin Axelsson.


Anna Karin Axelsson försvarade framgångsrikt sin avhandling Children with profound intellectual and multiple disabilities and their participation in family activities vid Hälsohögskolan i Jönköping den 27 maj 2014.


För mer information, kontakta
Anna Karin Axelsson
anna.karin.axelsson@hhj.hj.se
070-5981764

2014-05-27