Akademisk avslutning för högskolestudenter

Torsdagen den 5 juni är det dags att fira de studenter som tar examen vid Hälsohögskolan.

På Hälsohögskolan examineras och diplomeras studenter från samtliga åtta grundutbildningsprogram samt studenter på magisterprogrammen. Under Hälsohögskolans avslutning kommer diplom och stipendium att delas ut. Hälsohögskolans vd Ewa Wigaeus Tornqvist och ordförande i Hälsosektion kommer att hålla tal.

Program

10:00-12:00 Examenshögtid i Pingstkyrkan.
Släkt och vänner är välkomna.
Platserna ska vara intagna senast kl 9:45.

12:00-13:00 Mingel för alla inbjudna

2014-06-04