UNESCO-möte på Högskolan i Jönköping

Den 10-13 juni träffas Unescos internationella råd för biosfärprogrammet på Högskolan i Jönköping.

Rådet, som sammanträder årligen, består av 34 medlemsländer som utses av Unescos generalkonferens. Årets möte blir det 26:e i ordningen och den första gången som mötet äger rum i ett biosfärområde – Östra Vätternbranterna. Mötet kommer att äga rum i EU-salarna på Högskolan för lärande och kommunikation.

Mer om mötet på Unescos webbplats.

I anslutning till mötet arrangerar föreningen "Biosfärområde Östra Vätterbranterna" en Biosfärvecka med en rad aktiviteter, som är öppna för allmänheten. Flera aktiviteter är förlagda till Högskolan i Jönköping och campusområdet.

Biosfärveckan 7-15 juni

2014-06-04