Förbättrade riktlinjer ökar patientsäkerheten i ambulanssjukvården

Användandet av riktlinjer är en viktig del av ambulanssjukvården. Om riktlinjerna integreras i ett datoriserat beslutsstöd skulle följsamheten öka och därmed skulle risken för felbedömningar minska. Detta visar Magnus Hagiwara i sin doktorsavhandling vid Hälsohögskolan i Jönköping.

Ny doktorsavhandling

Det största hotet mot patientsäkerheten inom ambulanssjukvård är att akut sjuka och skadade patienter bedöms fel. Ambulanssjukvård utförs i en komplicerad miljö, långt från medicinsk support och med patienter med ett stort spektrum av symtom. Dessa faktorer gör att ambulanssjukvården är beroende av skriftliga riktlinjer för att kunna utföra en säker och god vård. Riktlinjerna som används i ambulanssjukvården har i vissa fall ett format som gör dem svåra att använda i fält. I sin avhandling vid Hälsohögskolan i Jönköping visar Magnus Hagiwara att riktlinjer följs bättre om de integreras i ett datoriserat beslutsstöd.

– Ambulanspersonalen är beroende av riktlinjer men riktlinjernas pappersformat gör det svårt att använda dem ute hos patienten. Konsekvensen blir att riktlinjer mycket sällan används direkt i bedömningen och omhändertagandet av patienten, förklarar Magnus Hagiwara.

Syftet med avhandlingen var att utveckla och utvärdera ett datoriserat beslutstöd för ambulanssjukvård, ett ämne som det inte tidigare forskats på.

– Genom att öka följsamheten till riktlinjerna minskar risken för felbedömningar och patientsäkerheten ökar. En ytterligare effekt blir att patienter bedöms och behandlas mer lika, säger Magnus Hagiwara.

Magnus Hagiwara försvarade framgångsrikt sin avhandling “Development and Evaluation of a Computerised Decision Support System for use in pre-hospital care” på Högskolan i Borås den 5 juni 2014.

Länk till avhandlingen

För mer information, kontakta
Magnus Hagiwara
0705-41 02 55
magnus.hagiwara@hb.se

2014-06-05