Utbildning till behandlingspedagog granskad

Brister som Myndigheten för yrkeshögskolan påtalat vid tillsyn har åtgärdats.

Högskolan för lärande och kommunikation är utbildningsanordnare för en ny utbildning till Behandlingspedagog, som är förlagd till campusi12 i Eksjö.

Utbildningen är en tvåårig yrkeshögskoleutbildning, som startade i augusti 2013.

Myndigheten för yrkeshögskolan har vid tillsyn av utbildningen gett godkänt för de flesta av de granskade områdena, men man har konstaterat brister när det gäller undervisningstid, kvalitetssäkring och studerandeinflytande.

De påpekade bristerna har åtgärdats av utbildningsledningen vid campusi12 och Myndigheten för yrkeshögskolan har avslutat ärendet.

– Det är väldigt viktigt att utbildningar granskas och vi ser det som positivt att på det här sättet få feed back för att kunna säkra kvalitén i utbildningen, säger Stephan Rapp, vd och akademisk ledare vid Högskolan för lärande och kommunikation.

För mer information, välkommen att kontakta:

Stephan Rapp, vd Högskolan för lärande och kommunikation Telefon: 070-575 21 65

Michaela Helgasdotter Sjöberg, utbildningsledare, Campus i12 Telefon: 0381-363 48

2014-06-05