6 nya avhandlingar i juni

Historiska museet, barn och röntgen, patientsäkerhet i ambulanssjukvård, trygghet för äldre, informell kunskap inom äldreomsorgen... Massor av ny kunskap i terminens sista disputationer.

13 juni, Hälsohögskolan
Martina Boström : Trygghet - på vems villkor? Uppfattningar om och erfarenheter av trygghet hos äldre personer med behov av omsorg.

5 juni, Hälsohögskolan
Berit Björkman : Children in the Radiology Department - a study of anxiety, pain, distress and verbal interaction.
5 juni 2014, Hälsohögskolan

5 juni, Högskolan för lärande och kommunikation
Carl-Johan Svensson : Festligt, folkligt, fullsatt? Offentlig debatt om Historiska museets publika verksamhet från Den Svenska Historien till Sveriges Historia.

5 juni, Hälsohögskolan
Magnus Hagiwara : Development and Evaluation of a Computerised Decision - Support System for use in prehospital care.

2 juni, Hälsohögskolan
Ulrika Börjesson : Everyday Knowledge in Elder Care. An Ethographic Study of Care Work.

Kommande:
27 juni, Internationella Handelshögskolan
Anette Johansson : Effectual and causal approaches to innovation in the Swedish magazine industry.


Alla disputationer vid Högskolan i Jönköping

2014-06-17