Akademisk avslutning för högskolestudenter

Torsdagen den 5 juni är det dags att fira de studenter som tar examen vid Hälsohögskolan och Högskolan för lärande och kommunikation.

På Hälsohögskolan examineras och diplomeras studenter från samtliga åtta grundutbildningsprogram samt studenter på magisternivå. Under Hälsohögskolans avslutning kommer stipendium att delas ut. Hälsohögskolans vd Ewa Wigaeus Tornqvist och ordförande i Hälsosektion kommer att hålla tal.

Till Högskolan för lärande och kommunikations avslutningshögtid är 200 studenter med 1000 gäster anmälda. Det är studenter från lärarutbildningarna, Personalprogrammet och Internationellt arbete och Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet som nu tar sin examen.

Program Hälsohögskolan

10:00-12:00 Examenshögtid i Pingstkyrkan.
Släkt och vänner är välkomna. Platserna ska vara intagna senast kl 9:45. Högtiden innehåller tal, musik utdelning av diplom och stipendium.

12:00-13:00 Mingel för alla inbjudna

Program Högskolan för lärande och kommunikation

14.00-14.45 Mingel för studenter som tar examen och HLK-personal. Plats: Orangeriet, HLK
14.50 Samling i Pingstkyrkan
15.00-16.00 Examenshögtid i Pingstkyrkan.
Släkt och vänner är välkomna. Högtiden innehåller tal, musik och utdelning av minnesgåva.

Varmt välkomna!

2014-06-17