Hög kvalitet på Hälsohögskolans socionomutbildning

Högskolan i Jönköpings socionomexamen samt kandidatexamen och magisterexamen i socialt arbete håller hög kvalitet enligt en granskning från Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

Nya kvalitetsutvärderingar från UKÄ:

I de nationella kvalitetsutvärderingarna får Högskolan i Jönköping återigen goda omdömen. I denna omgång har UKÄ granskat socionomexamen, kandidatexamen i socialt arbete och magisterexamen i socialt arbete – och alla tre får betyget hög kvalitet.

– Vi är så klart glada över de goda omdömena för vår socionomutbildning. Det är också väldigt kul att även kandidatexamen  och magisterexamen i socialt arbete får lika goda omdömen. Personalen på Hälsohögskolan har gjort ett fantastiskt jobb för att nå den höga kvaliteten vilket vi är mycket tacksamma för, säger Ewa Wigaeus Tornqvist, vd på Hälsohögskolan.

– Återigen får vi glädjas åt bra betyg från UKÄ och kan återigen visa att högskolan har attraktiva utbildningar av god kvalitet. Just socionomprogrammet är en av högskolans allra populäraste utbildningar och jag är glad och stolt över att vi bidrar med välutbildad arbetskraft till både regionen och resten av landet, säger Anita Hansbo, rektor Högskolan i Jönköping.

För mer information, kontakta gärna:
Ewa Wigaeus Tornqvist, vd Hälsohögskolan
Telefon: 0727–43 11 94

2014-06-25