Högskolan och kommunen bygger Jönköping Science City

”Jönköping Science City”, en dynamisk stadsmiljö kring högskolan med företag, studenter och forskning i nya samverkansmiljöer. Det är en av satsningarna i det långsiktiga samarbetet som i dag befästes mellan Högskolan i Jönköping och Jönköpings kommun.

Fyra prioriterade områden finns med i den gemensamma avsiktsförklaringen som i dag skrevs under av högskolans rektor Anita Hansbo och kommunstyrelsens ordförande Mats Green.Tillsammans ska högskolan och kommunen:

  • Verka för Jönköping som attraktiv stad för studenter och forskare nationellt och internationellt.
  • Skapa förutsättningar för Jönköping Science City.
  • Attrahera spetskompetens inom områden av gemensamt intresse.
  • Arbeta för internationell samverkan.

– Vår högskola finns mitt i stan, och alldeles intill ligger Science Park Jönköping. Dessutom har vi förmånen att verka i en kommun med en framsynt stadsbyggnadsvision. Vi vill samla dessa krafter för att utveckla campusområdet till en Science City där inkubatorsverksamhet, forskningsinstitut, näringsliv och offentlig förvaltning, samt tiotusentals studenter integreras i en dynamisk stadsmiljö med bostäder, mötesplatser, samarbeten och kulturliv, säger Anita Hansbo.

– Det är viktigt för Jönköpings kommun att högskolan fortsätter att utvecklas och växa. Genom avsiktsförklaringen har vi enats om att ett antal gemensamma prioriteringar som på sikt kommer att göra Jönköping ännu mer attraktivt för studenter, forskare och företag, säger Mats Green.

För mer information kontakta gärna:
Anita Hansbo, rektor Högskolan i Jönköping
Telefon: 070-250 81 70

Mats Green (M), kommunstyrelsens ordförande,
Jönköpings kommun
Telefon: 0727-42 55 27


2014-09-11