Pedagogiskt pris till lärare vid Tekniska högskolan

Vid Akademisk högtid den 27 september kommer Högskolan i Jönköpings pedagogiska pris att delas ut för första gången.

Högskolan i Jönköping har utlyst priset, som har till syfte att främja framstående pedagogiska insatser, engagemang, undervisningsskicklighet, samverkan och gott pedagogiskt ledarskap.

2014 års mottagare är nu utsedd och det är Madelene Zetterlind, universitetsadjunkt vid Tekniska Högskolan, som tar emot priset den 27 september.

Motivering

Madelene Zetterlind får priset för sina insatser inom området flexibelt lärande där hon på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att inspirera högskolans lärare. Hon har skapat förutsättningar för lärarna vid alla fyra fackhögskolorna att både bidra med sina egna kunskaper till kollegorna och att inspireras och lära av inbjudna föreläsare och innovatörer. Madelene har också skapat en pedagogisk verktygslåda för lärare och är initiativtagare till Rådet för flexibelt lärande vid Högskolan i Jönköping.

För att kunna ge dagens och morgondagens studenter redskap för det livslånga lärandet krävs både traditionell undervisning och en strävan att se möjligheter i nya, vilket är en pedagogisk utmaning. Madelene har med entusiasm, inspiration, tålamod, kunnande och oförtröttligt arbete i hög grad bidragit till att anta den utmaningen.

Mer information:

Om pedagogiska priset vid Högskolan i Jönköping

Akademisk högtid den 27 september

Mikael Cederfeldt , Kvalitetssamordnare, tfn 036-10 16 05

Madelene Zetterlind , tfn 036-10 15 31

2014-09-11