Ta tillvara på kvinnans perspektiv i återhämtningen efter en hjärtinfarkt

Vad bidrar till att kvinnor efter en första hjärtinfarkt kan återhämta sig på ett bra sätt? Detta svarar Inger Wieslander på i sin doktorsavhandling vid Hälsohögskolan i Jönköping.

2014-09-19