Välkommen till installationsföreläsningar

Lördag 27 september håller högskolans nya professorer installationsföreläsningar öppna för allmänheten. Lär dig mer om bland annat sömn, grannar, urbanisering och gjutning.

Föreläsningarna äger rum på campus, på Högskolan för lärande och kommunikation.

Se programmet för mer information om tid, plats och föreläsningarnas titlar

Välkommen!

Installationsföreläsningarna hålls med anledning av Högskolans Akademiska Högtid .

2014-09-26