Resultatdialog på Högskolan i Jönköping 20-21 november


Sveriges största utbildningsvetenskapliga möte

Aktuell forskning inom utbildningsvetenskap presenteras på en nationell konferens i Jönköping 20-21 november

Resultatdialog är en årlig konferens, som arrangeras av Vetenskapsrådet, för alla med intresse av utbildningsvetenskap. På konferensen presenterar forskare inom området sina senaste resultat. Årets konferens arrangeras i samverkan med Högskolan i Jönköping och äger rum den 20-21 november.

I årets program finns hela 49 presentationer. 27 av dessa är projekt som stöds av Vetenskapsrådet, sex projekt som bedrivs vid Högskolan i Jönköping samt 16 projekt som inryms i SKOLFORSK, ett regeringsuppdrag som Vetenskapsrådet har.

Konferensen börjar torsdag den 20 november kl. 09.30 och avslutas fredagen den 21 november kl. 12.00.

Plats: Högskolan för lärande och kommunikation, Hus H, Högskolan i Jönköping

Program för Resultatdialog 2014

Medverkande projekt 2014

Kontaktpersoner:

Gustav Löfgren, projektledare vid Vetenskapsrådet, gustav.lofgren@vr.se Tel 08-546 44 121

Cristina Robertson, projektledare vid Vetenskapsrådet för SKOLFORSK, cristina.robertson@vr.se Tel 0733-66 00 50

Linda Bergqvist, projektledare vid Högskolan i Jönköping, linda.bergqvist@hj.se Tel 036-10 10 74

2014-11-12