Dryg miljon till forskning om kulturarv

Vad spelar kulturarv för roll för städernas och landsbygdens utveckling? Det ska två forskare ta reda på.

Pia Nilsson, doktor i nationalekonomi vid JIBS, leder projektet ”Betydelsen av kulturarv för utveckling i stad och landsbygd”, som har fått strax över 1,1 miljoner från Riksantikvarieämbetet. I projektet ingår också professor Hans Westlund från KTH.

– Vi ska analysera betydelsen av kulturarv som attraktivitetsfaktor och som drivkraft för regioners ekonomiska utveckling. Vårt fokus kommer att ligga på skillnader mellan utveckling i städer och landsbygder, säger Pia Nilsson.

Kulturarv omfattar traditioner, språk, konstnärliga verk, historiska lämningar, arkiv och samlingar samt kulturmiljöer och kulturlandskap.

Riksantikvarieämbetet fördelar varje år forsknings- och utvecklingsmedel för projekt vid universitet, högskolor och kulturinstitutioner i hela landet. Syftet är att stärka, bredda och vidareutveckla kunskapsuppbyggnaden för kulturmiljöområdet. Totalt har cirka 13 miljoner kronor beviljats för 2015.

2014-12-19