Stress kan kopplas till ökad risk för stroke

Tidigare forskningsresultat har visat att stress på arbetet kan kopplas till ökad risk för hjärtattacker. Nu visar nya studier att det även finns ett samband mellan stress och risken att drabbas av stroke.

Eleonor Fransson är docent i epidemiologi vid Hälsohögskolan i Jönköping och forskar om hur stress på arbetsplatsen påverkar risken för sjukdomar. Hon har tillsammans med kollegor från flera Europeiska länder analyserat data från 14 olika studier.

­­– Vi har analyserat sambandet mellan arbetsrelaterad stress i form av höga krav och låg kontroll i arbetet och risken att drabbas av stroke, berättar Eleonor Fransson.

Resultaten visar att det finns en viss förhöjd risk att drabbas av ischemisk stroke, det vill säga en propp i något av hjärnans blodkärl, om man hade rapporterat att man hade ett stressigt arbete i form av höga krav och låg kontroll. Däremot visade resultaten ingen ökad risk för stroke i form av blödning i hjärnan.

– De finns få tidigare publicerade studier om det här sambandet och de har inte visat något entydigt resultat. Vår studie bidrar med ytterligare kunskap inom området om hur stress kan påverka hälsan. För att verkligen kunna slå fast ett orsakssamband skulle man dock behöva göra större interventionsstudier, säger Eleonor Fransson.

Läs mer om studien
Läs mer om Eleonors forskning

För mer information, kontakta
Eleonor Fransson
Eleonor.fransson@hhj.hj.se
036-10 12 87

2015-01-20