Följ med oss genom världen!

Nu kan du följa några av Högskolan i Jönköpings internationella studenter och personal, både hemma och borta.

På vår nya webbplats my.ju.se möter du åtta digitala ambassadörer. De är studenter från olika delar av världen som kommer att lägga upp bilder från sin vardag med studier, fritid och resor. Varje ambassadör har en egen hashtag, så det går att följa just den studenten på Instagram.

På samma webbplats kommer också våra medarbetare inom internationell rekrytering att lägga upp bilder från sina resor till olika evenemang och mässor världen över, och du kan se ett schema över vart de kommer att resa framöver.

På det här sättet hoppas vi nå ut till ännu fler internationella studenter och göra dem nyfikna på att plugga i Sverige och Jönköping.

Till MY JU

2015-01-22