Stort intresse för nya tjänster på JIBS

Jönköping International Business School växer, och satte nyligen in en platsannons för nio lektorer i både nationella och internationella tidningar. Resultatet var mycket positivt.

Totalt har ungefär 170 ansökningar kommit in till de sju platserna inom företagsekonomi och två inom nationalekonomi. Ansökningarna kommer från många delar av världen som till exempel Kina, Israel, Indien och USA, liksom från Europa och Sverige, vilket visar att JIBS verkligen är en internationell handelshögskola.

– Vi är mycket glada över den geografiska spridningen och det stora antalet ansökningar. Det tyder på att vi uppfattas som en attraktiv utbildnings- och forskningsmiljö, säger professor Tomas Müllern.

Arbetet med att gå igenom ansökningarna har nu börjat, och förhoppningsvis är de första nya lektorerna på plats i slutet av våren.

2015-01-27