Ett år i Frankrike kan ge extra examen

Ett nytt samarbete mellan JIBS och franska KEDGE ger möjlighet till vissa studenter att få dubbla examina.

JIBS har tecknat ett samarbetsavtal med KEDGE Business School i Frankrike för att starta ett utbytesprogram med dubbla examina på kandidatnivå. Utbytet är en möjlighet för ett begränsat antal studenter som läser JIBS kandidatprogram International Management att få två kandidatexamina från två handelshögskolor på fyra år. De första studenterna har redan valts ut och kommer att börja sina studier på KEDGE hösten 2015.

http://www.kedgebs.com/en

2015-02-03