En kreativ utmaning för studenter

Ett effektivt samarbete mellan ekonomer, ingenjörer och designers är avgörande för många företags utveckling. Den årligen återkommande TED-utmaningen är ett initiativ för att underlätta samarbetet.

TED samlar studenter från Jönköping International Business School, KTH och Linnéuniversitetet för att lösa en utmaning inom produktutveckling från ett företag i Värnamoregionen.

På måndag den 23 februari träffas tio lag bestående av studenter från de tre lärosätena i Värnamo för utmaningens andra del. Under den första delen har de haft kontakt via Skype och samarbetat för att utveckla en prototypidé utifrån två nyckelord.

Del två är en veckas workshop i Värnamo baserat på ett uppdrag från ett företag. Företaget presenterar ett problemområde och studenterna får försöka komma på en lösning. Representanter för företagen ger löpande återkoppling och det finns också lärare på plats för att ge viss vägledning.

– En djupare förståelse för de olika ”språk” som talas i olika yrkesgrupper, tillsammans med förmågan att acceptera åsikter och synpunkter från personer med en annan utbildningsbakgrund och referensram än man själv, kommer att vara avgörande för vilka som lyckas i utmaningen, säger Magnus Taube, projektledare på JIBS.

Studenternas lösningar och prototyper presenteras i form av en utställning på eftermiddagen torsdag den 26 januari. Journalister som är intresserade av att närvara och prata med studenterna kan kontakta Magnus Taube på 0705-128924.

TED står för Technology, Economy and Design. Konceptet kommer ursprungligen från MIT i USA. Projektet backas upp av Värnamo Kommun, Finnveden Forum och företag i regionen.

Läs mer om projektet

2015-02-20