Beslut om ledningsmodell vid Högskolan i Jönköping

Styrelsen för Stiftelsen Högskolan i Jönköping fattade 12 mars beslut om förenklad ledningsmodell vid högskolan.

Beslutet togs enligt tidigare förslag:

Förenklad koncernledningsmodell vid Högskolan i Jönköping (pdf)

Yttrande från stiftelsestyrelsen:

Stiftelsen uttalande om ny styrning, 12 mars (pdf)


2015-03-12