Världsledande kvalitetsbevis för Jönköping International Business School

Jönköping International Business School ingår nu i en exklusiv skara av mindre än en procent av världens handelshögskolor. Efter att ha genomgått ett omfattande utvärderingsprogram har JIBS blivit EQUIS-ackrediterad.

JIBS får exklusiv internationell ackreditering:

Denna prestigefyllda ackreditering innehas i Sverige sedan tidigare enbart av handelshögskolorna i Stockholm och Göteborg samt Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Från och med idag är det alltså fyra handelshögskolor i Sverige – och tio i Norden – som innehar kvalitetsstämpeln EQUIS.

- Att få denna globala kvalitetsstämpel är ett erkännande av JIBS som handelshögskola, våra utbildningar och vår forskningsprofil och ett bevis på att det finns en handelshögskola i världsklass även utanför de tre svenska storstadsregionerna. Detta betyder att vi ytterligare stärker vår internationella konkurrens- och attraktionskraft. Alla vi på JIBS är mycket stolta, säger professor Johan Roos, vd och akademisk ledare för JIBS.

Ackrediteringen är också ett erkännande av den omfattande samverkan som JIBS bedriver både i regionen och globalt, som kombinerar den småländska entreprenörskulturen med omfattande internationella samarbeten. EQUIS-ackrediteringen välkomnas även av näringslivet:

- För oss betyder JIBS höjda status förbättrade möjligheter både vad gäller kompetensförsörjning och användbar forskning. Jag ser detta som en självförtroendeinjektion för regionen i synnerhet men även för Sverige i stort, säger Per-Arne Andersson, CEO Kinnarps och även JIBS alumn.

Ackrediteringen innebär också att JIBS kan utveckla samarbetet med fler erkända internationella handelshögskolor.

JIBS har utvärderats under en längre tid utifrån kriterier som utbildningskvalitet, forskningsstyrka, samarbete med näringslivet, internationaliseringsgrad och organisation.

Kontaktperson:

Johan Roos, vd och akademisk ledare JIBS
076-628 02 01, johan.roos@jibs.hj.se

För högupplösta bilder, kontakta:
Oskar Pollack oskar.pollack@hj.se , 036-10 11 88

Mer information om EFMD och EQUIS:

European Quality Improvement System (EQUIS) är ett kvalitetssystem för högre ekonomiska utbildningar. För att en skola eller fakultet skall bli ackrediterad krävs att den uppnår vissa kriterier som organisationen EFMD (European Foundation for Management Development) ställer. EFMD har över 800 medlemmar i 81 länder, men enbart cirka 150 handelshögskolor är ackrediterade med EQUIS. EFMD ackrediterar även enskilda program, då kallas ackrediteringen EPAS (EFMD Programme Accreditation System).

Hemsida: https://www.efmd.org/what-is-efmd


2015-03-25