Framtidsyrken inom vård och skola

Bristen på högskoleutbildade inom vård och skola förväntas öka. Det visar Universitetskanslersämbetets (UKÄ) analys av den framtida balansen mellan arbetsmarknadens behov och tillskottet av nyexaminerade från universitet och högskolor.

– Generellt kan man säga att det finns goda chanser till jobb om man utbildar sig inom vård- respektive undervisningsområdet. Exempel är utbildningar till yrkeslärare, fritidspedagoger, ämneslärare, tandläkare och specialistsjuksköterskor. Prognosen utgår från nuvarande dimensionering av utbildningarna och att antalet sökande till utbildningarna inte förändras. Det säger Anders Viberg, utredare vid UKÄ, i ett pressmeddelande från UKÄ.

2015-03-31