Första rapporten om hållbarhet skickad

Sedan 2013 är JIBS med i det så kallade PRME-initiativet, vilket innebär att utbilda om hållbarhet och socialt ansvar. Nu är den första rapporten inskickad.

PRME lanserades 2007 av FN, med grundtanken att världens handelshögskolor har ett viktigt ansvar att utbilda ledare med kunskaper om hållbarhet och samhällsansvar. På det sättet kan de bidra till en värld där företagande och samhälle utvecklas tillsammans.

Som utgångspunkt finns sex riktlinjer som ska hjälpa och inspirera handelshögskolorna att främja företags hållbarhet och sociala ansvar. Fler än 500 handelshögskolor i hela världen har skrivit under på principerna, varav sex i Sverige.

Genom att godkänna de sex principerna har JIBS lovat att delta i en kontinuerlig process av förbättringar i fråga om hållbarhet och samhällsansvar; kopplat till utbildning och forskning liksom dialog med näringslivet.

Undertecknandet av PRME innebär att JIBS regelbundet ska rapportera om vilka framsteg man gjort när det gäller att genomföra de sex principerna.


2015-04-29