Nu startar Innovation Runway

Science Park tillsammans med Almi Företagspartner och högskolan startar nu Innovation Runway, ett projekt med syfte att utveckla innovationer i befintliga företag i regionen.

Projektet har förberetts och testats genom ett antal pilotkörningar med företag det senaste året och har nu fått finansiering från EUs regionala utvecklingsfond och Region Jönköpings Län för 3,5 år framöver.

Läs mer i pressmeddelande från Science Park


2015-06-02