7 nya disputationer i juni

Tandläkaroro, små barns meningsskapande, återvunnet aluminium och socialt entreprenöriellt lärande är bara några av de ämnen som behandlas i terminens sista avhandlingar.

4 juni 2015

Sara Hvit Lindstrand , 4 juni 2015, kl 13.15 i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation Hb116. Små barns tecken- och meningsskapande i förskola. Multimodalt görande och teknologi.

5 juni 2015

Laura Darcy, 5 juni 2015, kl 13:00 i Borås, Sparbankssalen. The everyday life of young children through their cancer trajectory

Duncan Levinsohn, 5 juni 2015, kl 13.15 i Jönköping, JIBS B1014. No Entrepreneur is an Island: An Exploration of Social Entrepreneurial Learning in Accelerators

Mohammadreza Zamani, 5 juni 2015, kl 10.00 i Jönköping, Tekniska Högskolan E1405. Al-Si cast alloys - Microstructure and mechanical properties at ambient and elevated temperature

12 juni 2015

Agneta Stenebrand, 12 juni 2015, kl 9.30 i Jönköping, Hälsohögskolan Forum Humanum. Dental anxiety among 15-year-olds: Psychosocial factors and oral health

Rebecka Florin Sädbom, 12 juni 2015, kl 13.15 i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation Hb116. I det didaktiska spänningsfältet mellan styrning och elevers lärande. En studie av lärares tal om och iscensättning av kursplanemål i en mål- och resultatstyrd skola.

Anton Bjurenstedt, 12 juni 2015, kl 10.00 i Jönköping, Tekniska Högskolan E1405. Imperfections in Recycled Aluminium-Silicon Cast Alloys

2015-06-03